WWelke kleuren heeft de vlag van Deventer?

Vlag Deventer

De kleuren van de vlag van de stad Deventer zijn wit en rood, net zoals de kleuren van het wapen van de stad Utrecht. De kleuren wit en rood zijn tevens de kleuren van de steden van het Duitse Rijk.

In een vlag moet de bovenbaan wit zijn en de onderbaan rood. In een wapenschild weergegeven is de bovenste helft wit en de onderste rood.

De stad Deventer stond in de middeleeuwen onder het gezag van de bisschop van Utrecht, die als landsheer optrad. De kleuren van de stadsvlag zijn daarom, waarschijnlijk niet toevallig, dezelfde als die van de stad en het gewest Utrecht.

De stadsheilige van Utrecht was St. Maarten, die leefde in de vierde eeuw na Christus. Hij werd geboren omstreeks 316 in Pannonië in Hongarije. Hij werd soldaat en diende in Gallië, waar hij tot het Christendom bekeerd werd. Niet lang daarna verliet hij het leger. Het verhaal gaat dat hij op een koude winterdag te paard de stadspoort van Amiens naderde, waar een bedelaar hem om een aalmoes vroeg. Omdat hij geen geld had nam hij zijn zwaard en sneed zijn rode soldatenmantel in tweeën en gaf een helft aan de bedelaar. Kort daarop kreeg hij een droom waarin Jezus aan hem verscheen en zei: "Martinus, je hebt Mij met je mantel bekleed." Het wapen van Utrecht herinnert aan die doorgesneden mantel.

Martinus leefde een tijd lang als kluizenaar op het eiland Gallinara en werd in 372 gekozen tot bisschop van Tours, welk ambt hij tot zijn dood, ongeveer in het jaar 400, bekleedde. Zijn feestdag, de dag van zijn overlijden, valt op 11 november, een datum die zelfs in Nederland op veel plaatsen nog gevierd wordt.