WWat is de relatie tussen Deventer en Albert Schweitzer?

Beeld Albert Schweizer

Albert Schweitzer kreeg voor zijn werk in Lambarene hulp van een landelijk steunfonds, dat in Deventer was gevestigd. Daarom kwam hij tijdens zijn bezoeken aan Europa hier bij zijn vrienden en kennissen logeren. Dat bood meteen mogelijkheden om vele malen benefietconcerten op het orgel van de Grote Kerk te geven.

Na het overlijden van Schweitzer richtte het fonds in het kerkgebouw in de Penninckshoek op de Brink een Schweitzercentrum (archief, bibliotheek, museum) in. Dit in de veronderstelling, dat het tot in lengte van jaren onderzoekers en bewonderaars zou aantrekken. Toen het fonds door Pieter de Monchy een beeld liet maken, kwam dat als vanzelfsprekend voor de Penninckshoek te staan.

Na enkele jaren bleek, dat de persoon en het werk van Schweitzer toch niet zo'n buitengewone uitstraling hielden, dat de exploitatie van een centrum gerechtvaardigd was. Na sluiting daarvan is het beeld blijven staan.