WWat betekent de Latijnse tekst op de toren van Lebuïnuskerk?

Lebuinustoren

Op de toren van de Lebuinuskerk staat de volgende tekst:
FIDE DEO, VIGILA, CONSULE, FORTIS AGE.

De vertaling luidt: Vertrouw op God, wees waakzaam, denk goed na, handel dapper.

De tekst is een Latijnse versregel, gemaakt door Gualtherus Sylvanus, die vanaf 1603 als rector van de Latijnse school in Deventer werkzaam was. Na een conflict met de rechtzinnige predikant Jacobus Revius werd hij in 1619 ontslagen.

De bekende Deventenaar M.E. Houck maakte van de Latijnse tekst de volgende vertaling: Op God den Heer vertrouwen, uit waakzame ogen schouwen, bezinnen voor beginnen en kloeke daden minnen.

Zie ook: 1000 jaar fascinatie aan de IJssel