VVeelgestelde vragen (FAQ)

Hier vindt u de antwoorden op enkele veelgestelde vragen. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij, dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen via het contactformulier of mail naar contacthco@historischcentrumoverijssel.nl.

* Moet ik een afspraak maken als ik Historisch Centrum Overijssel in Deventer wil bezoeken?
Nee, u hoeft geen afspraak te maken. De studiezaal is vrij toegankelijk tijdens de volgende openingstijden:
Maandag: 13.00 - 17.00 uur*
Dinsdag: 9.00 - 17.00 uur
Woensdag: gesloten
Donderdag: 13.00 - 17.00 uur
Vrijdag: 13.00 - 17.00 uur*
Zaterdag en zondag: gesloten

*Tijdens de maanden juli en augustus zijn wij op maandag en vrijdag gesloten.

* Wat moet/mag ik meenemen als ik jullie studiezaal bezoek?
Als u HCO bezoekt, vragen wij u éénmalig om zich te legitimeren en te registreren. Neem hiervoor een geldig legitimatiebewijs mee (paspoort, ID-kaart of rijbewijs). U krijgt van ons een inzagepas waarmee u archiefmateriaal kunt opvragen uit de depots. In de studiezaal mag u geen jassen, tassen en etenswaren meenemen. Er zijn gratis kluisjes beschikbaar in de ontvangsthal. De studiezaal is geen stilteruimte, wel vragen wij om begrip voor stiltezoekers. Daarom verzoeken wij u om uw telefoon uit of op stil te zetten. Er zijn aansluitingen voor uw laptop maar er zijn ook pc's beschikbaar. Wij adviseren u om een USB-stick mee te nemen om digitale reproducties te kunnen opslaan. Kijk voor meer informatie in het bezoekersreglement.

* Is het archief gratis te doorzoeken?
Ja, het bezoek aan de studiezaal en het raadplegen van archiefmaterialen is kosteloos! Ook voor de hulp van de studiezaalmedewerkers hoeft u niet te betalen. Aan het in opdracht maken van scans en het laten uitvoeren van onderzoek door ons zijn wel kosten verbonden. Bekijk hiervoor het tarievenoverzicht.

* Kan ik archiefstukken reserveren?
Nee, dat is niet mogelijk. U kunt uw onderzoek thuis voorbereiden. Alle toegangen (inventarissen en plaatsingslijsten) van HCO in Deventer zijn te raadplegen op deze website. Vindt u materiaal dat interessant is in het kader van uw onderzoek, noteer dan het unieke toegangnummer per archief (ID-nummer) en de bijbehorende inventarisnummers. In veel gevallen staan de aanvraagnummers ook in de inventaris. Met deze gegevens kunt u documenten ter inzage opvragen op de studiezaal.

* Is het mogelijk om materialen te lenen?
Nee. Archiefmateriaal wordt niet uitgeleend en kan uitsluitend ter inzage worden gegeven op onze studiezaal.

* Kan ik stukken kopiëren?
Nee. Sinds 1 juli 2016 biedt het HCO geen kopieerfaciliteiten meer aan. De lichtintensiteit van kopieerapparaten is schadelijk voor archiefmateriaal en de volgorde van dossiers raakt vaak verstoord. Als de materiële staat en de openbaarheid het toestaan kunnen er wel scans worden gemaakt. De studiezaalmedewerkers kunnen aangeven welke documenten wel en welke niet digitaal gereproduceerd mogen worden. Op de studiezaal is een scanapparaat (zelfbediening) aanwezig. U kunt daarmee kosteloos zelf stukken scannen tot A3-formaat en opslaan op een USB-stick. Ook het gebruik van een camera, tablet of smartphone zonder flits is toegestaan.

Stukken groter dan A3 worden extern gescand. Houd hierbij rekening met een levertijd van circa 5 werkdagen.

* Kan ik op de studiezaal hulp krijgen als ik onderzoek kom doen?
In principe wordt u geacht uw eigen onderzoek te doen, maar de studiezaalmedewerkers zijn altijd bereid om uw vragen te beantwoorden, om uitleg en adviezen te geven en u verder te helpen bij uw onderzoek.

* Kan HCO onderzoek in opdracht verrichten?
In beginsel faciliteren wij zelfonderzoek op onze studiezaal. Het is echter ook mogelijk om een onderzoeksopdracht te geven. Wij hanteren daarvoor een tarief van € 17,75 per kwartier, waarbij het eerste kwartier gratis is.
Ook voor het opzoeken van omvangrijke aanvragen kunnen kosten in rekening worden gebracht.
We stellen u vooraf in kennis op het moment dat kosten in rekening worden gebracht. 

* Kan ik via de website uitleg krijgen over hoe ik onderzoek kan doen?
Vanuit huis kunt u via deze website van tevoren bekijken welke materialen HCO in Deventer in haar collecties heeft. Tijdens een bezoek op de studiezaal geven de studiezaalmedewerkers uitleg als u daar behoefte aan heeft. Mocht u bij de voorbereiding van uw bezoek aan onze studiezaal vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via het contactformulier, via mail of via ons telefoonnummer.

* Kan ik een rondleiding krijgen in HCO in Deventer?
Ja, dat is mogelijk. HCO in Deventer organiseert tweemaal jaar een open dag, waarbij u van harte welkom bent. Wij zijn geopend op de landelijke Monumentendag en de landelijke Archievendag. Daarnaast organiseert de VVV Deventer (tegen betaling) rondleidingen voor groepen door HCO en de Athenaeumbibliotheek. Kijk voor meer informatie over rondleidingen op www.deventer.info.

* Kan ik stagelopen bij HCO?
Het is mogelijk om bij HCO stage te lopen! Indien u interesse heeft, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier, mail of via ons telefoonnummer.

* Kan ik vrijwilliger worden bij HCO vestiging Deventer?
Wij werken veel met vrijwilligers. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan onze doelstelling, namelijk de ontsluiting van het Deventer erfgoed voor een breed publiek. Er staan op dit moment geen vacatures voor vrijwilligers open.

* Kan ik materialen schenken aan het archief?
HCO heeft een wettelijke taak om archieven van de overheid in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te houden. Het verwerven van niet-overheidsarchieven is een bovenwettelijke taak, die echter van groot belang is om (op termijn) een representatief beeld van de Deventer geschiedenis te kunnen reconstrueren. HCO neemt ook dan graag archiefmateriaal van kerken, verenigingen, bedrijven en particulieren op. Het kan gaan om foto’s, kaarten, prenten, dagboeken en andere materialen. Wij zijn wel selectief in het aannemen van materialen. Op basis van ons collectievormingsplan beoordelen wij of een schenking of bruikleen wordt opgenomen in onze archiefcollectie. Wij adviseren u om contact met ons op te nemen als u materialen wilt aanbieden. Dan kan via het contactformulier. De medewerker die verantwoordelijk is voor de acquisitie van particuliere archieven zal dan zo snel mogelijk contact met u opnemen.

* Geeft HCO in Deventer ook cursussen?
Op dit moment verzorgen wij geen cursussen. Mocht dit in de toekomst wel het geval zijn, dan wordt dit via de pagina Nieuws bekendgemaakt.

* Hoe kan ik gedigitaliseerd archiefmateriaal van het HCO vestiging Deventer bekijken?
Van de meeste archieven is een inventaris gepubliceerd. Een inventaris is een beschrijving van de inhoud van een archief. Op het moment dat een beschrijving in een inventaris is voorzien van een “plus” icoontje, zijn er onderliggende niveaus van archivistische beschrijvingen. Door het “plusje” uit te klappen kunt u de onderliggende niveaus benaderen. Is het “plusje” zwart gekleurd? Dan hangen er scans aan die beschrijving of aan de onderliggende niveaus. Op het laagste niveau zijn gescande inventarisnummers voorzien van een zwart “bolletje”. Gedigitaliseerde documenten worden als filmstrook getoond. Individuele images kunnen op grond van ons Open Access-beleid ongelimiteerd in hoge resolutie worden gedownload via de knop ‘Download deze scan als JPG’. Samengestelde objecten, zoals een resolutieboek, kunnen niet in één keer worden gedownload. Dit kan alleen door de afzonderlijke images één voor één te downloaden.

* Hoe kan ik het archievenoverzicht van het HCO in Deventer raadplegen?
Het HCO in Deventer beheert zo’n 700 tot 800 archieven, sterk uiteenlopend in termen van omvang, ouderdom en herkomst. Naast de archieven van de gemeenten Deventer, Diepenveen en Bathmen, die het HCO op grond van de Archiefwet 1995 in goede, geordende en toegankelijke staat moeten brengen en houden, beheren wij talloze archieven van bedrijven, instellingen, families en personen. Dit noemen we particuliere archieven. Ga naar ‘Archiefonderzoek’ op deze website om ons archievenoverzicht te raadplegen. Wij bieden een archievenoverzicht op toegangsnummer aan (oplopend op ID-nummer) en een archievenoverzicht op naam van de verschillende archiefvormers (alfabetisch).

* Kan ik niet-openbare archieven inzien bij het HCO vestiging Deventer?
Onder bepaalde voorwaarden is dat mogelijk. Archieven die 20 jaar of ouder zijn en die niet voor vernietiging in aanmerking komen moeten op grond van de Archiefwet 1995 worden overgebracht naar de archiefbewaarplaats. Door overbrenging worden deze archiefbescheiden openbaar en kosteloos raadpleegbaar. Sommige documenten worden echter uitgezonderd, bijvoorbeeld om redenen van privacy. Niet-openbare documenten zijn alleen in te zien met toestemming van de archiefvormende instantie. Voor overheidsarchieven kunt u een verzoek hiertoe indienen bij de afdeling Publiekszaken van de gemeente Deventer.

* Welke nummers moet ik noteren als ik materiaal wil inzien op de studiezaal?
Ieder archief heeft een uniek toegangnummer. Wij noemen dit het ID-nummer. Dit is een belangrijk nummer, dus noteer dit als u tijdens uw online voorbereiding materiaal vindt dat interessant is in het kader van uw onderzoek. Binnen een ID-nummer komen inventarisnummers voor. Een inventarisnummer is het specifieke nummer van een archiefstuk. De meeste archieftoegangen beginnen te nummeren bij inventarisnummer 1. Inventarisnummers zijn dus niet uniek, maar in combinatie met het bijbehorende ID-nummer kunnen wij dit vertalen naar een aanvraagnummer. Soms zijn de aanvraagnummers al opgenomen in de inventaris. Noteer dus minimaal het ID-nummer en de inventarisnummers en indien aanwezig ook de aanvraagnummers.