Veelgestelde vragen (FAQ)

Hier vind je de antwoorden op enkele veelgestelde vragen. Staat het antwoord op jouw vraag er niet bij, dan kun je natuurlijk contact met ons opnemen via het contactformulier of mail naar contacthco@historischcentrumoverijssel.nl.

* Moet ik een afspraak maken als ik Historisch Centrum Overijssel vestiging Deventer wil bezoeken?
Nee, de studiezaal is van maandag t/m vrijdag van 13:00-17.00 uur vrij toegankelijk. Je hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

* Wat moet/mag ik meenemen als ik jullie studiezaal bezoek?
Als je HCO vestiging Deventer bezoekt, vragen wij je éénmalig om je te legitimeren en te registreren. Neem hiervoor een geldig legitimatiebewijs mee (paspoort, ID-kaart of rijbewijs). Je krijgt van ons een inzagepas waarmee je archiefmateriaal kunt opvragen uit de depots. In de studiezaal mag je geen jassen, tassen en etenswaren meenemen. Er zijn gratis kluisjes beschikbaar in de ontvangsthal. De studiezaal is geen stilteruimte, wel vragen wij om begrip voor stiltezoekers. Daarom verzoeken wij je om jouw telefoon uit te zetten of op stil te zetten. Er zijn aansluitingen om een laptop aan te sluiten en er zijn pc's beschikbaar. Wij adviseren je om een USB-stick mee te nemen om digitale reproducties te kunnen opslaan. Kijk voor meer informatie in het bezoekersreglement.

* Is het archief gratis te doorzoeken?
Ja, het bezoek aan de studiezaal en het raadplegen van archiefmaterialen is kosteloos! Ook voor de hulp van de studiezaalmedewerkers hoef je niet te betalen. Voor het maken van kopieën en het laten uitvoeren van onderzoek door ons zijn wel kosten verbonden. Bekijk hiervoor het tarievenoverzicht.

* Kan ik archiefstukken reserveren?
Nee, dat is niet mogelijk. Je kunt jouw onderzoek thuis voorbereiden. Alle toegangen (inventarissen en plaatsingslijsten) van HCO vestiging Deventer zijn te raadplegen op deze website. Vind je materiaal dat interessant is in het kader van jouw onderzoek, noteer dan het unieke toegangnummer per archief (ID-nummer) en de bijbehorende inventarisnummers. In veel gevallen staan de aanvraagnummers ook in de inventaris. Met deze gegevens kun je documenten ter inzage opvragen op de studiezaal. Dat gaat nu nog met aanvraagbriefjes, maar zal in de loop van 2016 worden geautomatiseerd. Je kunt dan via de computer archiefstukken ter inzage opvragen.

* Is het mogelijk om materialen te lenen?
Nee. Archiefmateriaal wordt niet uitgeleend en kan uitsluitend ter inzage worden gegeven op onze studiezaal.

* Kan ik stukken kopiëren?
Nee. Sinds 1 juli 2016 biedt het HCO vestiging Deventer geen kopieerfaciliteiten meer aan. De lichtintensiteit van kopieerapparaten is schadelijk voor archiefmateriaal en de volgorde van dossiers raakt niet zelden verstoord. Als de materiële staat en de openbaarheid het toestaan kunnen er wel scans worden gemaakt. De studiezaalmedewerkers van HCO vestiging Deventer kunnen aangeven welke documenten wel en welke niet digitaal gereproduceerd mogen worden. Op de studiezaal is een scanapparaat (zelfbediening) aanwezig. Je kunt daarmee kosteloos zelf stukken scannen tot A3-formaat en opslaan op een USB-stick. Heb je geen USB-stick? Dan kun je deze kopen aan de uitleenbalie van de Athenaeumbibliotheek in de hal voor 7,50 euro. Ook het gebruik van een camera, tablet of smartphone zonder flits is toegestaan. Hoewel wij geen fotokopieën meer leveren, kunnen er wel prints van gescande documenten worden besteld. Hiervoor brengen wij 0,30 euro per scan extra (bovenop de kosten van de scanopdracht) in rekening.

Stukken groter dan A3 worden gekopieerd door een extern bedrijf. Houd hierbij rekening met een levertijd van circa 5 werkdagen.

* Kan ik op de studiezaal hulp krijgen als ik onderzoek kom doen?
In principe word je geacht jouw eigen onderzoek te doen, maar de studiezaalmedewerkers zijn altijd bereid om jouw vragen te beantwoorden, om uitleg en adviezen te geven en jou verder te helpen bij jouw onderzoek.

* Kan HCO vestiging Deventer onderzoek in opdracht verrichten?
Dat is mogelijk. Wij hanteren een tarief gebaseerd op maximaal schaal 10 voor archiefonderzoek in opdracht. Ook voor het opzoeken van omvangrijke aanvragen kunnen kosten in rekening worden gebracht. We stellen je vooraf in kennis op het moment dat kosten in rekening worden gebracht. Er wordt vooraf een offerte opgesteld. Om capaciteitsredenen biedt HCO vestiging Deventer dit weinig aan. Wij faciliteren in beginsel zelfonderzoek op onze studiezaal.

* Kan ik via de website uitleg krijgen over hoe ik onderzoek kan doen?
Vanuit huis kun je via deze website van tevoren bekijken welke materialen HCO vestiging Deventer in haar collecties heeft. Tijdens een bezoek op de studiezaal geven de medewerkers van HCO vestiging Deventer uitleg als je daar behoefte aan hebt. Mocht je bij de voorbereiding van jouw bezoek aan onze studiezaal vragen hebben, dan kun je contact opnemen via het contactformulier, via mail of via ons telefoonnummer.

* Kan ik een rondleiding krijgen in HCO vestiging Deventer?
Ja, dat is mogelijk. HCO vestiging Deventer organiseert twee maal jaar een open dag, waarbij je van harte welkom bent. Wij zijn geopend op de landelijke Monumentendag en de landelijke Archievendag. Daarnaast organiseert de VVV Deventer (tegen betaling) rondleidingen voor groepen door HCO vestiging Deventer en de Athenaeumbibliotheek. Kijk voor meer informatie over rondleidingen op www.deventer.info.

* Kan ik stagelopen bij HCO vestiging Deventer?
Het is mogelijk om bij HCO vestiging Deventer stage te lopen! Indien je interesse hebt, kun je contact met ons opnemen via het contactformuliermail of via ons telefoonnummer.

* Kan ik vrijwilliger worden bij HCO vestiging Deventer?
Er werken veel vrijwilligers bij HCO vestiging Deventer. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan de doelstelling van HCO vestiging Deventer, namelijk de ontsluiting van het Deventer erfgoed voor een breed publiek. Er staan op dit moment geen vacatures voor vrijwilligers open.

* Kan ik materialen schenken aan het archief?
HCO vestiging Deventer heeft een wettelijke taak om archieven van de overheid in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te houden. Het verwerven van niet-overheidsarchieven is een bovenwettelijke taak, die echter van groot belang is om (op termijn) een representatief beeld van de Deventer geschiedenis te kunnen reconstrueren. HCO vestiging Deventer neemt ook dan graag archiefmateriaal van kerken, verenigingen, bedrijven en particulieren op. Het kan gaan om foto’s, kaarten, prenten, dagboeken en andere materialen. HCO vestiging Deventer is wel selectief in het aannemen van materialen. Op basis van ons collectievormingsplan beoordelen wij of een schenking of bruikleen wordt opgenomen in onze archiefcollectie. Wij adviseren je om contact met ons op te nemen als jij materialen wilt aanbieden. Dan kan via het contactformulier. De medewerker die verantwoordelijk is voor de acquisitie van particuliere archieven zal dan zo snel mogelijk contact met je opnemen.

* Geeft HCO vestiging Deventer ook cursussen?
Op dit moment verzorgen wij geen cursussen. Mocht dit in de toekomst wel het geval zijn, dan wordt dit via de pagina Nieuws bekendgemaakt.

* Hoe kan ik gedigitaliseerd archiefmateriaal van het HCO vestiging Deventer bekijken?
Van de meeste archieven is een inventaris gepubliceerd. Een inventaris is een beschrijving van de inhoud van een archief. Op het moment dat een beschrijving in een inventaris is voorzien van een “plus” icoontje, zijn er onderliggende niveaus van archivistische beschrijvingen. Door het “plusje” uit te klappen kunt u de onderliggende niveaus benaderen. Is het “plusje” zwart gekleurd? Dan hangen er scans aan die beschrijving of aan de onderliggende niveaus. Op het laagste niveau zijn gescande inventarisnummers voorzien van een zwart “bolletje”. Gedigitaliseerde documenten worden als filmstrook getoond. Individuele images kunnen op grond van ons Open Access-beleid ongelimiteerd in hoge resolutie worden gedownload via de knop ‘Download deze scan als JPG’. Samengestelde objecten, zoals een resolutieboek, kunnen niet in één keer worden gedownload. Dit kan alleen door de afzonderlijke images één voor één te downloaden.

* Hoe kan ik het archievenoverzicht van het HCO vestiging Deventer raadplegen?
Het HCO vestiging Deventer beheert zo’n 700 tot 800 archieven, sterk uiteenlopend in termen van omvang, ouderdom en herkomst. Naast de archieven van de gemeenten Deventer, Diepenveen en Bathmen, die het HCO vestiging Deventer op grond van de Archiefwet 1995 in goede, geordende en toegankelijke staat moeten brengen en houden, beheren wij talloze archieven van bedrijven, instellingen, families en personen. Dit noemen we particuliere archieven. Ga naar ‘Archiefonderzoek’ op deze website om ons archievenoverzicht te raadplegen. Wij bieden een archievenoverzicht op toegangsnummer aan (oplopend op ID-nummer) en een archievenoverzicht op naam van de verschillende archiefvormers (alfabetisch).

* Kan ik niet-openbare archieven inzien bij het HCO vestiging Deventer?
Onder bepaalde voorwaarden is dat mogelijk. Archieven die 20 jaar of ouder zijn en die niet voor vernietiging in aanmerking komen moeten op grond van de Archiefwet 1995 worden overgebracht naar de archiefbewaarplaats. Door overbrenging worden deze archiefbescheiden openbaar en kosteloos raadpleegbaar. Sommige documenten worden echter uitgezonderd, bijvoorbeeld om redenen van privacy. Niet-openbare documenten zijn alleen in te zien met toestemming van de archiefvormende instantie. Voor overheidsarchieven kun je een verzoek hiertoe indienen bij de afdeling Publiekszaken van de gemeente Deventer.

* Welke nummers moet ik noteren als ik materiaal wil inzien op de studiezaal?
Ieder archief heeft een uniek toegangnummer. Wij noemen dit het ID-nummer. Dit is een belangrijk nummer, dus noteer dit als je tijdens jouw online voorbereiding materiaal vindt dat interessant is in het kader van jouw onderzoek. Binnen een ID-nummer komen inventarisnummers voor. Een inventarisnummer is het specifieke nummer van een archiefstuk. De meeste archieftoegangen beginnen te nummeren bij inventarisnummer 1. Inventarisnummers zijn dus niet uniek, maar in combinatie met het bijbehorende ID-nummer kunnen wij dit vertalen naar een aanvraagnummer. Soms zijn de aanvraagnummers al opgenomen in de inventaris. Noteer dus minimaal het ID-nummer en de inventarisnummers en indien aanwezig ook de aanvraagnummers.