Stamboomonderzoek

Stamboomonderzoek

Zelf aan de slag met stamboomonderzoek? Dan kunt u gebruikmaken van de indexen en kopieën van aktes op onze studiezaal. Een overzicht hiervan vindt u in de zoekwijzer.

Gegevens uit de Burgerlijke Stand van Deventer en van de voormalige gemeenten Diepenveen en Bathmen vindt u tevens digitaal ontsloten in onze inventarissen en op de website www.wiewaswie.nl. En gegevens van de Bevolkingsregisters van Deventer, Diepenveen en Bathmen zijn te vinden in de Persoonsbeschrijvingen. Bovendien zijn van veel kerken in Deventer en omliggende plaatsen (o.a. Colmschate, Bathmen, Olst, Wesepe) de Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB-registers) aanwezig.

Overzicht ID-nummers Burgerlijke Stand (BS), Bevolkingsregister (BR) en Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB)
BS Deventer ID 0724
BR Deventer ID 1414
DTB Deventer ID 0723

BS Diepenveen ID 1372
BR Diepenveen ID 1411
DTB Diepenveen ID 1504

BS Bathmen ID 1508
BR Bathmen ID 1444
DTB Bathmen ID 1503

Literatuur 
'Overijsselaars gezocht: gids voor stamboomonderzoek in Overijssel en Flevoland' van Jan ten Hove.

Recente persoonsgegevens
Voor de Burgerlijke Stand (BS) gelden beperkingen op de openbaarheid. Voor geboorteakten is dat 100 jaar, voor huwelijksakten 75 jaar en voor overlijdensakten 50 jaar. Ook voor het Bevolkingsregister (BR) geldt een beperking op de openbaarheid van 75 jaar. Dit in verband met privacybescherming. Voor persoonsgegevens die nog niet zijn overgebracht naar HCO kunt u schriftelijk terecht bij:

Gemeente Deventer
Frontoffice publiekszaken/Burgertaken
Postbus 5000
7400 GC  Deventer
gemeente@deventer.nl
telefoon 140570

Genealogisch woordenboek
Wijlen André Dumont uit Oss heeft een verzameling van woorden en begrippen met hun betekenis aangelegd die in allerlei genealogische bronnen voorkomen, zoals in de doop-, trouw- en begraafboeken, schepenakten en rechtbankverslagen.

Via deze pagina kunt u het genealogisch woordenboek snel doorzoeken. U kunt het hele woordenboek ook op alfabet doorbladeren via de link Genealogisch woordenboek.


Het hele bestand omvat nu meer dan 23.000 woorden met hun betekenis. Alle woorden zijn overgenomen zoals ze in de originele teksten voorkomen. Lees een toelichting in het voorwoord van André.

Handige links
Cursus genealogie Open Universiteit 
CBG (website Centraal Bureau voor Genealogie, helaas alleen betaald te gebruiken voor onderzoek)
Genealogiewerkbalk.nl (geeft snel toegang tot scans van de bronnen op de website Familysearch)
Geneaknowhow (tal van gedigitaliseerde archiefbronnen, waaronder veel genealogisch materiaal, bijgehouden door particulieren)
Geneanet (internationale site voor het zoeken en plaatsen van genealogische informatie)
Volkstellingen 1795 - 1971 (gegevens van de volkstellingen van 1795-1971 van heel Nederland)
Graftombe.nl (gegevens van grafzerken uit heel Nederland)
Joods Monument (gegevens van meer dan 104.000 personen die in Nederland als Joden werden vervolgd)
Biografisch Portaal van Nederland (meer dan 100.000 biografieën)
Overijsselse Biografieën 
Persoonsindexen Nationaal Archief  (indexen op collecties van het Nationaal Archief, veel persoonsgegevens)
Index Nederlandse militairen in het leger van Napoleon (index op collectie van het NIMH)
Emigranten naar Australië (index van het Nationaal Archief op Nederlandse emigranten naar Australië, 1946-1991)
De waarde van de gulden/euro vanaf 1450