AArchiefonderzoek

Archiefonderzoek

Archiefonderzoek

Historisch Centrum Overijssel vestiging Deventer beheert meer dan 4 kilometer archief van de overheid, bedrijven, instellingen en personen in Deventer, Diepenveen en Bathmen. Het oudste document van het HCO vestiging Deventer dateert uit 1123, het meest recente uit 2005. Bij vrijwel ieder archief hoort een toegang, een zogenaamde inventaris of plaatsingslijst. Een inventaris is een beschrijving van de inhoud van een archief. Alle inventarissen van HCO vestiging Deventer zijn te doorzoeken op deze website via de pagina Doorzoek de collecties.

Studiezaal
HCO vestiging Deventer heeft de meest geraadpleegde bronnen gedigitaliseerd. Ongeveer 5 procent van onze archiefcollectie is gedigitaliseerd. Dit betekent dat van 95 procent alleen een inventaris of plaatsingslijst beschikbaar is. Voor inzage in deze documenten kun je terecht op onze studiezaal. Onze studiezaal in Deventer is geopend op werkdagen tussen 13:00 en 17:00 uur. Je hoeft geen afspraak te maken.

Fysiek beeldmateriaal (foto's, kaarten, glasnegatieven) is wel alleen op afspraak in te zien. Een afspraak maak je via ons contactformulier.

Openbaarheid
De collectie van HCO vestiging Deventer is in beginsel openbaar te raadplegen. Er kunnen uitzonderingen op de openbaarheid gelden, bijvoorbeeld wanneer de privacy van nog levende personen in het geding is. Deze uitzonderingen worden doorgaans in de inventaris weergegeven. Twijfel je of een archief openbaar te raadplegen is? Informeer dan via het contactformulier.

Aan inzage in documenten zijn geen kosten verbonden, aan het laten vervaardigen van reproducties wel. Raadpleeg daarvoor ons tarievenoverzicht. Op onze studiezaal is scanapparatuur (zelfbediening) aanwezig. Het gebruik hiervan is gratis. Ook het gebruik van een digitale camera (zonder flits) is toegestaan. Daarmee kunnen eventuele reproductiekosten worden uitgespaard.

Downloaden
HCO vestiging Deventer heeft een Open Access-beleid. Dit betekent: auteursrechtenvrije afbeeldingen kunnen worden gedownload. Van samengestelde objecten, zoals fotoalbums, kunnen alleen de individuele afbeeldingen worden gedownload.

Auteursrechtelijk beschermd materiaal kan niet worden gedownload of besteld.

Het archievenoverzicht en de inventarissen van HCO vestiging Deventer zijn ook te doorzoeken op www.archieven.nl en op www.archivesportaleurope.net.

Reproducties
De meest geraadpleegde bronnen van HCO vestiging Deventer zijn gedigitaliseerd. Voorbeelden zijn de akten van de Burgerlijke Stand, de Bevolkingsregisters, de Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB) en de Kadasterkaarten. Deze afbeeldingen kunt u kosteloos in hoge resolutie downloaden. Voor materiaal dat nog niet is gedigitaliseerd is een scanner (zelfbediening) aanwezig op de studiezaal. Aan het gebruik hiervan zijn geen kosten verbonden. Neem je zelf een USB-stick mee. Tot A3-formaat kun je zelf scans maken. Is het materiaal groter dan A3-formaat? Dan kun je een digitaliseringopdracht plaatsen. Hier zijn kosten aan verbonden. Raadpleeg onze reproductieregels, zie de bijlage rechts op deze pagina, en ons tarievenoverzicht.

Uitgangspunt
HCO vestiging Deventer faciliteert zelfonderzoek. Eventueel is er de mogelijkheid om betaald onderzoek door ons te laten uitvoeren. Zie het tarievenoverzicht.

Inzagepas
Voor het raadplegen van niet-gedigitaliseerde documenten kun je terecht in de studiezaal. Hiervoor heb je een inzagepas nodig. Op vertoon van een geldig legitimatiebewijs kun je kosteloos een inzagepas laten vervaardigen, waarmee je materiaal uit de depots kunt opvragen. Onze medewerkers op de studiezaal helpen je hier graag bij! Aan de hulp van onze studiezaalmedewerkers zijn geen kosten verbonden.

Citeerinstructie
Ten behoeve van de bronvermelding van archiefstukken wordt geadviseerd om de internationale conventie te hanteren, die bestaat uit drie elementen:

- MARC/ISIL-code en naam van de archiefinstelling
- Toegangsnummer en de naam van het archief
- Inventarisnummer

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Voorbeeld voor citeren uit bronnen van HCO Stadsarchief Deventer:

VOLLEDIG: 
NL-DvHCO, HCO Stadsarchief Deventer, ID 1018, Deventer Zwemvereeniging, inv.nr. 3

VERKORT: 
NL-DvHCO, ID 1018, inv.nr. 3

Handige links