GGezinskaarten Deventer 1921-1939 niet online beschikbaar

  • Stapel boeken
13-02-2018

Veel archiefdiensten in Nederland hebben gezinskaarten gedigitaliseerd en gepubliceerd, omdat dit een veel geraadpleegde bron voor genealogisch onderzoek is. De gezinskaarten werden gebruikt tussen 1921-1939 en zijn de opvolger van het bevolkingsregister en de voorganger van de persoonskaarten. De persoonskaarten werden daarna opgevolgd door de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), inmiddels de Basisregistratie Personen (BRO).

De gezinskaarten bevatten informatie over de persoon, de gezinssamenstelling, de woonplaats, het beroep en de kerkelijke gezindte. Op advies van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft het HCO besloten om de gezinskaarten Deventer 1921-1939 offline te halen.

Gezinskaarten zijn openbaar na 75 jaar. Ondanks het feit dat de beperking op de openbaarheid (op grond van artikel 15 van de Archiefwet 1995) komt te vervallen na 75 jaar, is dat volgens de VNG nog geen rechtvaardiging voor publicatie op internet. Het advies van de VNG aan alle openbare archiefbewaarplaatsen is dan ook om de gezinskaarten offline te halen. Dit advies moet worden gezien tegen de achtergrond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die in mei 2018 van kracht zal gaan in Nederland.

Wij hebben besloten om het advies van de VNG op te volgen en zullen de gezinskaarten Deventer 1921-1939 om redenen van privacybescherming offline halen. De overige gezinskaarten waren nog niet gedigitaliseerd en gepubliceerd. De fysieke gezinskaarten blijven opvraagbaar op de studiezaal, zolang de openbaarheidstermijn op 75 jaar blijft staan. De VNG onderzoekt momenteel of een openbaarheidstermijn van 110 jaar niet beter past, ook door de stijgende levensverwachting.

Wij wachten de uitkomsten van dit onderzoek af. Uiteraard zullen wij een eventuele wijziging in de dienstverlening tijdig bekend maken.