Eerste voucher uitgereikt aan Historische Kring Wierden

  • Uitreiking voucher historische kring Wierden - HCO
  • Ondertekenen voucher historische kring Wierden
13-06-2019

Afgelopen 7 juni heeft Vincent Robijn, directeur Historisch Centrum Overijssel, de eerste erfgoed-voucher uitgereikt aan Historische Kring Wederden te Wierden. De uitreiking vond plaats in het kader van de ‘voucherregeling’; een initiatief waarbij erfgoedorganisaties ondersteund worden bij vragen rondom collectiebehoud en –beheer. Tegelijkertijd is de voucherregeling een manier om de ondersteuningsbehoeften van erfgoedorganisaties in kaart te brengen.

Rijksmuseum Twenthe/De MuseumfabriekStichting IJsselacademie (IJA) en Historisch Centrum Overijssel (HCO) zijn gezamenlijk initiatiefnemers om erfgoedorganisaties in Overijssel van advies te voorzien voor vragen. Kleine musea, historische verenigingen en oudheidkamers kunnen zich aanmelden voor een voucher. Eén voucher staat gelijk aan een advies door één van de experts van HCO, IJA en Rijksmuseum Twenthe/De Museumfabriek. Het advies kan gaan over collectiebeheer, depots, vrijwilligersbeleid, presentatie of een andere vraag waar de organisatie tegenaan loopt. De behoeften van erfgoedorganisaties worden teruggekoppeld aan de provincie Overijssel, zodat zij weten wat er speelt en hier acties op kunnen ondernemen.

De Historische Kring Wederden te Wierden heeft advies gevraagd voor ondersteuning bij hun dossierbeheer. HCO collega Marina van der Ploeg ondersteunt de organisatie bij het (her)organiseren van het archief. Hier is al een start mee gemaakt, maar de historische kring wil dit graag op een uniforme manier invoeren in de hele organisatie, met behulp van zoveel mogelijk vrijwilligers.

Ook in aanmerking komen voor een voucher? Er zijn nog vouchers beschikbaar! Kleine musea, historische verenigingen en oudheidkamers kunnen meer informatie krijgen of een voucher aanvragen via www.historischcentrumoverijssel.nl/voucher-aanvragen