HHoe zag het stadszegel er uit?

Charter met stadszegel Deventer 1551

Het oudste zegel van de stad Deventer vertoont een halfronde stadsmuur met kantelen. In het midden daarachter staat een grote poorttoren met kantelen en een zadeldak. Die toren wordt geflankeerd door twee kleinere torens.

De oudst bekende oorkonde die met dit zegel is bekrachtigd, bevindt zich in het archief van de stad Keulen en dateert van 15 mei 1271.

De oudst bekende oorkonde uit het Stadsarchief van Deventer die voorzien is van dit zegel dateert van 26 juni 1274. Het zegel heeft een diameter van 7,5 cm. en is uitgevoerd in bruine was. Het randschrift luidt:

+ SIGILLUM CIVITATIS DAVENTRIE
(zegel van de stad Deventer).

Van dit oudste stadszegel is ook het zegelstempel bewaard gebleven. Het is een koperen stempel, waaraan een gedraaid houten handvat is bevestigd, dat uit latere tijd dateert.

Het zegel dat de Deventer oorkonde bekrachtigt, is voorzien van een tegenzegel met een diameter van 4 cm. Het tegenzegel vertoont in een geschulpte rand de adelaar met de kop gewend naar rechts (voor de toeschouwer naar links). Het randschrift luidt:

+ S(igillum) SECRETUM CIVITATIS DAVENTRIENSIS
(geheim zegel van de stad Deventer).

Het zegel met de afbeelding van de adelaar gaat langzaam maar zeker dat met de stadsmuren vervangen. Voor het eerst in 1336 treffen we bij de oorkonden die het Stadsarchief bewaart, een bezegeling aan met de adelaar op de voorkant van het zegel. De jongste oorkonde in het Stadsarchief van Deventer die voorzien is van het stadszegel met de stadsmuur en torens, dateert van 15 februari 1376. Dus ongeveer 40 jaar lang gebruikt de stad beide zegels naast elkaar. Daarna wordt uitsluitend nog het stadszegel met de adelaar gebruikt.