Disclaimer

Historisch Centrum Overijssel streeft ernaar om correcte en actuele informatie te verschaffen. Daarom heeft zij deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Maar desondanks kan het voorkomen dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Aan de inhoud van deze websites kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Voor zover Historisch Centrum Overijssel de auteursrechthebbende is van de teksten en het beeldmateriaal aangeboden op de website, wordt dit door duidelijk aangegeven. Historisch Centrum Overijssel biedt deze teksten en dit beeldmateriaal aan onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland-licentie.

Historisch Centrum Overijssel heeft in redelijkheid getracht alle maatregelen te treffen om geen inbreuk te doen op het auteursrecht van individuele cartografen, fotografen, kunstenaars, drukkers en uitgevers, en bestaande rechten te respecteren. Als het Historisch Centrum Overijssel abusievelijk het auteursrecht of andere rechten geschonden heeft, wordt u verzocht om contact met ons op te nemen, zodat deze fout hersteld kan worden.

Historisch Centrum Overijssel is niet aansprakelijk voor enige schade (van welke aard dan ook) die voortvloeit uit enig gebruik van deze website en/of uit de via deze website verkregen informatie, waaronder begrepen informatie verkregen via in deze website vermelde hyperlinks naar andere websites.