Charters

Charter

Historisch Centrum Overijssel heeft een omvangrijk Middeleeuws archief. In Deventer beheren wij zo’n 6000 charters. Dit zijn gezegelde oorkonden op perkament. Het zijn de voorlopers van notariële akten.

De rechtshandelingen die worden bekrachtigd door middel van het bevestigen van een zegel lopen sterk uiteen. De akte waarbij Deventer stadsrechten kreeg is helaas verloren gegaan, zoals in veel andere Nederlandse steden. Maar er zijn veel belangrijke akten bewaard gebleven, zoals het in erfpacht krijgen van het recht tot heffing van de Katentol (1241), keizerlijke toestemming om 5 jaarmarkten per jaar te organiseren (1447), het recht om zelf gouden munten te slaan (1486), de bevoegdheid om zelf recht te spreken over ingezetenen en Deventer als lid van de Hanze. Deze charters zijn vaak bezegeld door bekende historische personen, zoals keizer Karel V. De privileges, die vanaf de twaalfde en dertiende eeuw door het stadsbestuur werden “afgedwongen” bij het wereldlijk of kerkelijk gezag, waren de bron van de welvaart van de stad Deventer in de Middeleeuwen.

Daarnaast beheert HCO ook talloze particuliere oorkonden. In deze charters wordt bijvoorbeeld een transactie tussen inwoners van de stad beschreven, waarbij leden van het stadsbestuur (Schepenen en Raad) als getuigen optreden. Door de veelzijdigheid aan onderwerpen geven charters een prachtige inkijkje in het rijke Deventer verleden.  

Charterproject
Wij zijn enkele jaren geleden een charterproject gestart. We willen alle 6000 charters volgens de meeste recente behoudsinzichten uitvlakken, op documentniveau voor het publiek ontsluiten en digitaliseren.