Algemene voorwaarden

Als u instemt met de regels die hieronder staan, zet u een vinkje in het vakje 'algemene voorwaarden' en klikt op de knop 'bevestigen'. Dit stelt u in staat om op deze website te registreren. Als u niet instemt met de regels, kunt u zich niet registreren.

Algemene voorwaarden

In verband met het ‘real-time’ karakter van dit forum, is het voor ons onmogelijk om berichten te bekijken of de geldigheid van aangeleverde informatie te garanderen. Wij controleren immers de geplaatste berichten niet. Wij staan niet garant voor de betrouwbaarheid, volledigheid of het nut, en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van ongeacht welk bericht. De berichten bevatten de mening van de schrijver ervan en niet automatisch de mening van dit forum of van welke hierbij betrokkene dan ook.
Wanneer u als gebruiker het gevoel heeft dat een geplaatst bericht bezwaarlijke informatie bevat, verzoeken wij u zo spoedig mogelijk via email contact met ons op te nemen. Wij beschikken over de mogelijkheid om bezwaarlijke informatie te verwijderen en zullen alles in het werk stellen om dat binnen een redelijke termijn ook te doen, als wij beslissen dat verwijdering noodzakelijk is. Aangezien dit handmatig moet gebeuren, kan het voorkomen dat verwijdering of aanpassing van bepaalde berichten niet direct uitgevoerd wordt.
Als u gebruik maakt van dit forum, gaat u akkoord met de volgende regels: U belooft geen materiaal te plaatsen waarvan u weet dat het onwaar, lasterend, onnauwkeurig, beledigend, vulgair, haatdragend, kwetsend, obsceen, godslasterlijk, sexueel georiënteerd, bedreigend, inbreuk op de privacy makend of anderszins onwettelijk is. U belooft om geen materiaal te plaatsen waarop het auteursrecht berust, behalve wanneer het auteursrecht bij uzelf of bij dit forum berust.
Hoewel dit forum de geplaatste berichten niet zal en kan controleren, en niet verantwoordelijk is voor de inhoud van welk bericht dan ook, behoudt dit forum zich het recht voor om ongeacht welk bericht te verwijderen. U blijft persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud van uw berichten, en u gaat ermee akkoord dit forum, Infopop, Inc. (de makers van de software voor dit forum) en hun vertegenwoordigers schadeloos te stellen in geval van een schadeclaim ten gevolge van het plaatsen van uw bericht(en).
Dit forum behoudt zich het recht voor om uw identiteit (of andere informatie die wij over u hebben) bekend te maken in geval van een aanklacht of wanneer er wettelijke stappen ondernomen worden ten gevolge van een door u geplaatst bericht.
Tot slot willen wij u erop wijzen dat advertenties, ketting- of pyramide-brieven en verzoeken niet thuishoren op dit forum.